جستجو
بستن
در حال مشاهده کلاف ساده بافق یزد
بارگیری
سایز
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12924 کارخانه 10 rst34 ساده
۱۲:۴۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12922 کارخانه 8 3sp ساده
۱۲:۳۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12920 کارخانه 8 1006 ساده
۱۲:۳۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12918 کارخانه 8 rst34 ساده
۱۲:۳۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12916 کارخانه 6.5 rst34 ساده
۱۲:۳۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,135
12914 کارخانه 6.5 3sp ساده
۱۲:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,220
12912 کارخانه 6.5 1008 ساده
۱۲:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,125
12910 کارخانه 6.5 1006 ساده
۱۲:۲۸ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,040
12908 کارخانه 5.5 rst34 ساده
۱۲:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,125
12906 کارخانه 5.5 3sp ساده
۱۲:۲۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,405
مشاهده بیشتر
کلاف ساده بافق یزد مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن