جستجو
بستن
در حال مشاهده 10
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10204 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن ترک
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10308 بنگاه اصفهان 10 100
۱۳:۵۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 5,183,000
10306 بنگاه اصفهان 10 80
۱۳:۵۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10304 بنگاه اصفهان 10 325
۱۳:۵۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,761,000
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12897 کارخانه 10 1008 ساده
۱۱:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11701 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۳ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11699 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11040 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11027 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12267 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,845
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10425 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۸ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,840
10423 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,385
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11359 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۹ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10468 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۲ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10466 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,280
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12403 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۳۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,830
12401 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,370
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11282 کارخانه 10 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 24,130
11212 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,210
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12681 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12679 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,715
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11386 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۷ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11384 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12743 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12741 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۷ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11923 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۰۹ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11960 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11958 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,110
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10396 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۳۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12766 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۳:۱۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12884 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,075
میلگرد ساده نوین متین
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12872 کارخانه 10 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۳۸ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 26,800
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12545 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۰۱ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,300
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12624 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۴ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10934 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10929 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12648 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11902 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۲ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12714 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12712 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12458 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12165 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12163 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10302 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10017 انبار تهران 10 12 201
۱۵:۵۷ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 50,450
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10085 انبار تهران 10 12 245
۱۸:۰۱ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 50,450
کلاف آجدار فولاد نطنز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12939 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۳:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12957 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 22,750
12955 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۳:۲۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12953 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۳:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 22,935
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13020 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
13018 کارخانه 10 A2 شاخ آجدار
۱۶:۱۹ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12982 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار
۱۵:۳۱ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده بافق یزد
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12924 کارخانه 10 rst34 ساده
۱۲:۴۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12949 کارخانه 10 A1 ساده
۱۳:۱۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12998 کارخانه 10 A1 ساده
۱۵:۵۴ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 25,320
کلاف ساده یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12978 10 1006-1008 ساده
۱۳:۵۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
10 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن