جستجو
بستن
در حال مشاهده 12
بارگیری
سایز
ابرکوه یزد
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10210 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۵۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,210
تیرآهن ترک
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10312 بنگاه اصفهان 12 100
۱۳:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10310 بنگاه اصفهان 12 80
۱۳:۵۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
تیرآهن نرمال
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز تعداد شاخه در هر بسته تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
9982 کارخانه 12 44
۱۱:۴۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
ذوب آهن اصفهان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12899 کارخانه 12 1008 ساده
۱۱:۵۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
10155 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۲:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 24,400
10123 انبار اصفهان 12
۱۰:۱۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
9895 کارخانه 12
۱۵:۰۷ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 26,420
ذوب آهن اصفهان انبار
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12063 انبار 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 24,650
9944 انبار اصفهان 12
۱۷:۲۹ ۲۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 3,302,000
ذوب و نورد کرمان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11705 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۶ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11703 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۲۵ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11050 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11045 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
فولاد یزد احرامیان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12273 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۴۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,475
میلگرد آریان فولاد
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10429 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۲ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,840
10427 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۰ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,385
میلگرد آناهیتا گیلان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11361 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۲۱ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,250
میلگرد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۲۴ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10473 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۶ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10470 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۴ ۲۴ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,280
میلگرد امیرکبیر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12405 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۳۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 22,370
میلگرد بافق
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11289 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۱۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,945
11218 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۳:۵۰ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0.5 23,020
میلگرد تیکمه داش
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12685 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۳۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,715
12683 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۲۹ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۲۸ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11390 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,120
11388 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۲۸ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد خرمدشت
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12747 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۱ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12745 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۴۰ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,570
میلگرد خلیج فارس
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11925 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۰ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد راد همدان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11963 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,560
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10398 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده آذر گستر سدید
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12778 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 6 و 12 متری
۱۵:۴۸ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد ساده نوین متین
آخریـن بروزرسانی ۰۵ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12874 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 6 متری
۱۰:۴۱ ۰۵ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 27,100
میلگرد ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12808 کارخانه 12 A1 ساده شاخه 12 متری
۱۶:۳۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 27,300
میلگرد سیرجان
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12553 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۰۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 23,300
12547 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۷:۰۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد شاهرود
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12626 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۱۶ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 23,855
میلگرد ظفربناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10945 کارخانه 12 A4 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10942 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,750
10939 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد فایکو ساری
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12650 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۰۳ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11992 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,660
میلگرد میانه
آخریـن بروزرسانی ۲۹ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11904 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۵:۴۳ ۲۹ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد هیربد
آخریـن بروزرسانی ۳۱ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12716 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۵ ۳۱ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,290
میلگرد کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12467 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12169 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12167 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
1.5 22,020
نیشابور
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10318 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۴:۰۴ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
هاش سبک
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10045 انبار تهران 12 12 239
۱۶:۵۲ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 49,540
هاش سنگین
آخریـن بروزرسانی ۲۲ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز طول وزن تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10087 انبار تهران 12 12 321
۱۸:۰۳ ۲۲ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 50,450
کلاف آجدار کوثر اهواز
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12959 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۳:۳۲ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف آجدار کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13024 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار
۱۶:۲۶ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 24,220
13022 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار
۱۶:۲۵ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
کلاف ساده کویر کاشان
آخریـن بروزرسانی ۰۶ . ۰۶ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
13003 کارخانه 12 A1 ساده
۱۶:۰۰ ۰۶ . ۰۶ ۱۴۰۲
0 0
12 مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن