از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت تیرآهن استاندارد امروز

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت تیرآهن ذوب آهن
 • قیمت روز تیرآهن کرمانشاه
 • قیمت تیرآهن یزد امروز
 • قیمت تیرآهن ظفر بناب
 • قیمت تیرآهن فایکو
 • قیمت تیرآهن اهواز
 • قیمت تیرآهن ناب تبریز
 • قیمت تیرآهن آریان فولاد
 • تیرآهن ماهان
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 30 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 506 10 کیلوگرم ۳۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 27 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 425 12 کیلوگرم ۲۷
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 24 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 375 14 کیلوگرم ۲۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 22 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 325 16 کیلوگرم ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 20 ذوب نیمه سبک

کارخانه 240 18 کیلوگرم ۲۰
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
28,900 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 20 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 275 18 کیلوگرم ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 ذوب نیمه سبک

کارخانه 210 24 کیلوگرم 18
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
25,320 تـــومـان
0.5 %
90 تـــومـان

تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 225 24 کیلوگرم 18
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
27,250 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 16 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 190 30 کیلوگرم ۱۶
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
28,900 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ذوب نیمه سبک

کارخانه 172 30 کیلوگرم ۱۶
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,955 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 14 ذوب نیمه سبک

کارخانه 137 40 کیلوگرم ۱۴
۱۵:۳۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,955 تـــومـان
1 %
185 تـــومـان

تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 155 36 کیلوگرم ۱۴
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
30,735 تـــومـان
2.5 %
915 تـــومـان

تیرآهن 12 ذوب آهن اصفهان

کارخانه 125 44 کیلوگرم ۱۲
تماس بگیرید
ثابت
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 140 42 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 150 40 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 120 48 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 کرمانشاه

کارخانه 170 36 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 کرمانشاه

کارخانه 130 44 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 24 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 14 301 کیلوگرم ۲۴
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
28,150 تـــومـان
5.5 %
1,400 تـــومـان

تیرآهن 22 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 18 300 کیلوگرم ۲۲
۱۴:۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
26,600 تـــومـان
0.5 %
100 تـــومـان

تیرآهن 20 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 18 257 کیلوگرم ۲۰
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
28,150 تـــومـان
5.5 %
1,400 تـــومـان

تیرآهن 18 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 21 218 کیلوگرم 18
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
26,330 تـــومـان
5.5 %
1,330 تـــومـان

تیرآهن 16 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 24 297 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 نورد فولاد یزد احرامیان

کارخانه 36 135 کیلوگرم ۱۴
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,100 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 20 ظفربناب

کارخانه 9 305 کیلوگرم ۲۰
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
22,650 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 16 فایکو

کارخانه 170 27 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 فایکو

کارخانه 135 36 کیلوگرم ۱۴
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
26,650 تـــومـان
1 %
150 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۳. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 اهواز

کارخانه 27 215 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 اهواز

کارخانه 33 167 کیلوگرم ۱۶
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
26,100 تـــومـان
5.5 %
1,300 تـــومـان

تیرآهن 14 اهواز

کارخانه 40 135 کیلوگرم ۱۴
۱۶:۴۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
26,100 تـــومـان
5.5 %
1,300 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۲. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول وزن تعداد شاخه در هر بسته محل بارگیری واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 ناب تبریز

190 24 انبار شاخه 18
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ناب تبریز

170 27 کارخانه کیلوگرم ۱۶
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ناب تبریز

130 30 انبار شاخه ۱۴
۱۶:۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
23,395 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ناب تبریز

130 30 کارخانه کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 ناب تبریز

210 24 کارخانه کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت
عنوان محصول محل بارگیری تعداد شاخه در هر بسته وزن واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 27 آریان فولاد

کارخانه 12 420 کیلوگرم ۲۷
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 24 آریان فولاد

کارخانه 15 350 کیلوگرم ۲۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 22 آریان فولاد

انبار 16 300 شاخه ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 آریان فولاد

کارخانه 21 205 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 18 آریان فولاد

انبار 21 215 شاخه 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 آریان فولاد

انبار 30 160 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 آریان فولاد

کارخانه 40 140 کیلوگرم ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری وزن تعداد شاخه در هر بسته واحد سایز تیرآهن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

تیرآهن 18 ماهان درجه 1/5

کارخانه 195 21 شاخه 18
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
3,990,000 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 18 ماهان درجه 1

کارخانه 195 21 شاخه 18
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 16 ماهان درجه 1/5

کارخانه 165 21 شاخه ۱۶
۱۵:۳۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
3,990,000 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 16 ماهان درجه 1

کارخانه 165 21 شاخه ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سنگین درجه 1/5

کارخانه 130 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سنگین درجه 1

کارخانه 130 21 شاخه ۱۴
۱۰:۴۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
3,045 تـــومـان
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سبک درجه 1/5

کارخانه 122 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت

تیرآهن 14 ماهان سبک درجه 1

کارخانه 122 21 شاخه ۱۴
تماس بگیرید
ثابت
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو