از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله سیاه

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • لوله صنعتی ضخامت 2
 • لوله صنعتی کچو
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5
 • لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران
 • لوله صنعتی یاران
 • لوله صنعتی جباری
 • لوله صنعتی سپاهان
 • لوله داربست اصفهان
 • لوله داربستی صابری
 • لوله داربست نیکان
 • لوله داربست تهران شرق
 • لوله داربست یاران
 • لوله داربست بهفلز
 • لوله داربست جهان
 • لوله داربست صدرا
 • لوله درجه 2
 • لوله گاز روکار کچو
 • لوله گاز روکار سپاهان سنگین
 • لوله گاز توکار سپاهان
 • لوله گاز توکار کچو
سایز محصول
 • همه سایز ها

لوله صنعتی ضخامت 2

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 42.2 "11/4 12.4
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 21.3 ½ 6.2
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 141.3 "5 41.54
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 101.6 "31/2 29.9
۱۶:۴۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,640 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 88.9 "3 26.1
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 73 "2/5 21.5
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 60.3 "2 17.7
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 48.3 "11/2 14.2
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 33.4 "1 9.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 26.7 "3/4 7.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 2 کارخانه اصفهان 114.3 "4 33.6
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,340 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی کچو

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) وزن محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ

6 2 114.3 4" 33.7 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ

6 2 21.3 1/2" 6 کارخانه کچو
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,414 تـــومـان
1.5 %
534 تـــومـان

لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1 اینچ

6 2.2 33.4 "1 10.5 کارخانه کچو
۱۵:۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,414 تـــومـان
1.5 %
534 تـــومـان

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ

6 2 26.7 "3/4 7.8 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ

6 2 88.9 "3 26.1 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ

6 2 60.3 "2 17.7 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ

6 2 42.2 "11/4 12.2 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 1 اینچ

6 2 48.3 "11.2 14 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

قیمت لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ

6 2 33.4 "1 9.6 کارخانه کچو
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,414 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2/5

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 21.3 ½ 7.9
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 141.3 "5 52
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 101.6 "31/2 37.34
۱۶:۳۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
35,600 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 26.7 "3/4 9.8
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر

6 کارخانه اصفهان 2.5 114.3 "4 42
۱۰:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,300 تـــومـان
2 %
700 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2/5 یاران

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 10.2 30
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.75 28.6
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9.5 28
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 9 26.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.78 26
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.56 25.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.4 25
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 8.03 24
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.5 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.47 22.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.36 22.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7.29 22
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 7 21.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.91 21
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.54 20
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 6.16 19
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.7 18
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران

6 2.5 کارخانه تهران 5.4 17.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی یاران

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه 3.29 13
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.44 13.5
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.9 28.6
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 3.59 14
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 54 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 54
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 51 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.6 51
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14.3 50.8
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 50 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 14 50
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.6 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.8 48.6
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.7 48.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.4 48
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 47 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 13.3 47
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 46.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.8 46.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 45 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12.7 45
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 44.75 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 12 44.75
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.9 42.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 40 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 11.3 40
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.9 38.7
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 38 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.7 38
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 37 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 10.4 37
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 35 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.8 35
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 34 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.5 34
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33.4
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 9.4 33
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 32 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 32
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 31.8 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.9 31.8
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 30 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 8.3 30
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 28 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.7 28
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7.3 26.7
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 26
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25.4 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 7 25.4
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.8 25
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 24 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.6 24
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 23.5 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.4 23.5
۱۰:۴۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22.2 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22.2
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 22 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 6.2 22
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.25 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21.25
۱۰:۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,216 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21 میلیمتر یاران

6 2 کارخانه تهران 5.7 21
۱۰:۴۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
36,040 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی جباری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (inch) محل بارگیری تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2.5 "1 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,073 تـــومـان
4 %
1,376 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2.5 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2.5 "2 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2.5 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ جباری

6 2 "1 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ جباری

6 2 "4 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 3 اینچ جباری

6 2 "31/2 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ جباری

6 2 "2 کارخانه جباری
۱۲:۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,532 تـــومـان
2.5 %
918 تـــومـان

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ جباری

6 2 "11/4 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
36,697 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ جباری

6 2 "3 کارخانه جباری
۱۵:۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
37,614 تـــومـان
ثابت

لوله صنعتی سپاهان

عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) قطر (mm) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 33.4 میلیمتر سپاهان

6 2.5 33.4 کارخانه سپاهان 13.9
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 26.7 میلیمتر سپاهان

6 2.5 26.7 کارخانه سپاهان 9.4
تماس بگیرید
ثابت

لوله صنعتی ضخامت 2.5 قطر 21.3 میلیمتر سپاهان

6 2.5 21.3 کارخانه سپاهان 7.8
تماس بگیرید
ثابت

لوله داربست اصفهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,365 تـــومـان
3 %
950 تـــومـان

لوله 5 داربستی 15.5 کیلویی

6 2.2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 17.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,000 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 18.3 کیلویی

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد اهواز 18.3
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
35,250 تـــومـان
1 %
300 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی

6 2 کیلوگرم "11.2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,720 تـــومـان
2 %
665 تـــومـان

لوله داربستی صابری

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صابری

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
4.5 %
1,635 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صابری

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,550 تـــومـان
3.5 %
1,175 تـــومـان

لوله داربست نیکان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) واحد قطر (inch) نوع وزن تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 18.2 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 مخلوط 18.2
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,055 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی نیکان

6 2.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
36,788 تـــومـان
2.5 %
733 تـــومـان

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,798 تـــومـان
4 %
1,285 تـــومـان

لوله 5 داربستی 16 کیلویی نیکان

6 2 کیلوگرم "11/2 مخلوط 16
۱۷:۰۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,513 تـــومـان
ثابت

لوله داربست تهران شرق

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,450 تـــومـان
6.5 %
2,275 تـــومـان

لوله داربست یاران

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی یاران

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی یاران

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
38,716 تـــومـان
ثابت

لوله داربست بهفلز

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی بهفلز

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی بهفلز

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
8 %
2,936 تـــومـان

لوله 5 داربستی 35.5 کیلویی بهفلز

6 120 35.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 16 کیلویی بهفلز

6 2.5 16 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
39,908 تـــومـان
11 %
3,853 تـــومـان

لوله داربست جهان

آخریـن بروزرسانی
۰۷. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
36,972 تـــومـان
ثابت

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان

6 2.5 17.75 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۶:۵۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
37,889 تـــومـان
ثابت

لوله داربست صدرا

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) وزن واحد قطر (inch) نوع تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا

6 2 14.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
38,530 تـــومـان
4.5 %
1,560 تـــومـان

لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا

6 2.5 17.5 کیلوگرم "11/2 ورق فولاد مبارکه اصفهان
۱۲:۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
37,615 تـــومـان
3 %
918 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول محل بارگیری طول (m) قطر (inch) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله درجه 2 قطر 1/2 2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "½ - 2 متغیر (2، 2.5، 3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 3/4 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "3/4 متغیر(2،2.5،3)
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "2 متغیر(2،2.5،3)
۱۶:۳۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
24,660 تـــومـان
ثابت

لوله درجه 2 قطر 1/2 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 ½ متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "1 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1/4 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "11/4 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله درجه 2 قطر 1/2 1 اینچ

بنگاه اصفهان متغیر از 5 تا 6.5 "11/2 متغیر(2،2.5،3)
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
26,300 تـــومـان
7 %
1,640 تـــومـان

لوله گاز روکار کچو

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) قطر (inch) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی روکار کچو سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 2.6 9.1 3/4"
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 2.6 7.8 ½
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گازی روکار کچو سایز 2 اینچ

6 کارخانه 3.6 31 "2
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گازی روکار کچو سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 21.3 "1
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گازی روکار کچو سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 18.6 "1
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گازی روکار کچو سایز 1 اینچ

6 کارخانه 3.2 14.7 "1
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
43,395 تـــومـان
4 %
1,650 تـــومـان

لوله گاز روکار سپاهان سنگین

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3 اینچ

6 کارخانه 4.05 50.82
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2.5 اینچ

6 کارخانه 3.65 39.06
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 5 اینچ

6 کارخانه 4.88 115.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 4 اینچ

6 کارخانه 4.85 97.2
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3.5 اینچ

6 کارخانه 4.5 72.6
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 18.84
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
45,400 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله گازی روکار سپاهان سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 2.65 9.48
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
45,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 2.65 7.32
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
45,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 14.64
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
45,400 تـــومـان
1.5 %
500 تـــومـان

لوله گازی روکار سپاهان سایز 2 اینچ

6 کارخانه 3.65 30.6
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
46,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی روکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 3.25 21.66
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
46,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گاز توکار سپاهان

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 5 اینچ

6 کارخانه 4.8 97.14
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 4 اینچ

6 کارخانه 4.4 71.52
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 3.5 اینچ

6 کارخانه 4.4 63.48
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 3 اینچ

6 کارخانه 4 50.22
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2.5 اینچ

6 کارخانه 4 40.86
تماس بگیرید
ثابت

لوله گازی توکار سپاهان سایز 2 اینچ

6 کارخانه 3.9 32.52
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
47,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 3.7 24.42
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
47,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 3.6 20.58
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
47,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی توکار سپاهان سایز 1 اینچ

6 کارخانه 3.4 15.06
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
47,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی توکار سپاهان سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 2.9 10.2
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
48,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گازی توکار سپاهان سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 2.8 7.68
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
48,400 تـــومـان
3.5 %
1,500 تـــومـان

لوله گاز توکار کچو

آخریـن بروزرسانی
۱۰. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) ضخامت (mm) تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

لوله گازی توکار کچو سایز 3/4 اینچ

6 کارخانه 9.5 2.9
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 اینچ

6 کارخانه 8.78 2.8
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

لوله گازی توکار کچو سایز 2 اینچ

6 کارخانه 34.5 3.9
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

لوله گازی توکار کچو سایز 1/2 1 اینچ

6 کارخانه 25.5 3.7
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

لوله گازی توکار کچو سایز 1/4 1 اینچ

6 کارخانه 22.3 3.6
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

لوله گازی توکار کچو سایز 1 اینچ

6 کارخانه 15.7 3.4
۱۰:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
44,955 تـــومـان
5.5 %
2,295 تـــومـان

قیمت لوله سیاه یا لوله درزدار سیاه یکی از انواع مقاطع فولادی پرکاربرد در ساختمان‌سازی، کشاورزی و صنایع مختلف است. کاربردهای زیاد این نوع لوله باعث شده تا تقاضا برای آن در بازار آهن‌آلات بالا باشد. این تقاضای بالا باعث شده تا قیمت لوله آهنی سیاه و استعلام قیمت لوله سیاه برای فعالان حوزه‌های صنعت و ساختمان اهمیت زیادی پیدا کند. شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت لوله ، استعلام قیمت لوله سیاه سپاهان ، لوله سیاه گازی و دیگر انواع لوله درزدار سیاه به جدول‌های بالا مراجعه کنید. اگر برای خرید مقاطع فولادی مختلف مانند لوله ، تیرآهن، میلگرد و نبشی و پروفیل نیاز به کمک دارید، کارشناسان فروش آهن آپ آماده هستند تا شما را راهنمایی کنند. کافیست با شماره 03138030000 با ما در تماس باشید.

قیمت لوله سیاه

قیمت لوله سیاه چگونه تعیین می‌شود؟

لوله سیاه هم مانند سایر مقاطع فولادی بازار ایران نوسانات قیمت دارد. تقاضای بالا برای خرید لوله سیاه باعث شده اهمیت استعلام قیمت لوله سیاه به‌صورت روزانه اهمیت زیادی داشته باشد.

از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر لیست قیمت لوله سیاه باید به موارد زیر اشاره کنیم:

تاثیر قیمت مواد اولیه بر قیمت روز لوله آهنی سیاه

لوله سیاه یکی از انواع لوله‌های درزدار است که برای تولید آن از ورق سیاه استفاده می‌شود. این ورق‌ها در اندازه‌های مشخص برش  و بعد از خم‌کاری، دو طرف آن به هم جوش می‌خورند. قیمت ورق سیاه ، تکنولوژی مورد استفاده برای برش، خم کاری و جوش همگی بر قیمت لوله سیاه درزدار تاثیر دارند.

هزینه‌های باربری

کارخانه‌های مختلف در کشور ما در زمینه تولید لوله سیاه فعالیت دارند. از مهم‌ترین کارخانه‌های تولیدکننده لوله سیاه در ایران باید به برندهای جباری، سپاهان، فولاد مبارکه اصفهان، یاران و کچو اشاره کرد. برای خرید لوله سیاه به قیمت کارخانه بهتر است به سراغ کارخانه‌ای بروید که موقعیت مکانی آن به شما نزدیک‌تر است تا هزینه‌های مربوط به باربری کم‌تری پرداخت کنید.

آهن آپ با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت در بازار آهن‌آلات ایران، عامل فروش مستقیم کارخانه‌های تولیدکننده لوله سیاه است. شما می‌توانید برای استعلام ، مقایسه و خرید به قیمت لوله سیاه به جدول‌های بالا مراجعه کنید یا در تلگرام، واتس‌اپ یا ایتا به کارشناسان ما پیام دهید.

تأثیر نرخ دلار بر قیمت لوله آهنی سیاه

دلار فاکتور مهمی در تعیین قیمت لوله سیاه است. همان‌طور که می‌دانید قیمت این ارز مبنا تحت‌تأثیر مسائل مختلفی چون سیاست‌های خارجی، وضعیت تحریم‌ها و… تغییر می‌کند. نوسانات قیمت دلار به طور مستقیم بر قیمت لوله سیاه درزدار تأثیر دارد و باعث تغییر آن می‌شود.

تاثیر تغییر میزان تقاضای بازار لوله سیاه

لوله سیاه در صنعت ساختمان، کشاورزی و تولید محصولات صنعتی کاربرد دارد. در زمان‌های خاصی از سال تقاضا برای خرید لوله سیاه در یکی از بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند. این تقاضای زیاد، باعث افزایش قیمت این مقطع فولادی می‌شود. اگر نیاز شما به لوله سیاه زیاد است، پیشنهاد می‌کنیم که خرید لوله سیاه را در زمان‌های طلایی و به‌صورت عمده انجام دهید تا بیشترین سود را در کسب‌وکار خود داشته باشید. برای مشاوره در مورد این زمان‌های طلایی می‌توانید با شماره 03138030000 تماس بگیرید یا کانال تلگرام ما را دنبال کنید.

تاثیر صادرات و واردات قیمت لوله سیاه

یکی از صادرات مهم کشور ما ایران، مقاطع فولادی است. صادرات لوله سیاه باعث کاهش دسترسی به آن در بازار می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. اگر در زمانی سیاست‌های دولتی به سمت واردات لوله سیاه برود، میزان دسترسی به لوله بیشتر و درنتیجه قیمت آن کاهش می‌یابد.

لوله سیاه چه انواعی دارد؟

لوله سیاه باتوجه‌به کاربردی که دارد به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

لوله داربستی سیاه

لوله داربست یکی دیگر از انواع لوله سیاه است که از آن برای ساخت سازه‌های سبک، قابل‌حمل و چهارچوب‌ها استفاده می‌شود. ضخامت دیواره این لوله‌ها 2 یا 2.5 میلی‌متر است. طول این لوله‌ها در بازار معمولا 6 متری است و با توجه به ضخامت، وزن هر شاخه از 14.5 تا 18.2 کیلوگرم متفاوت است. شما می‌توانید برای اطلاع از نرخ روزانه این مقطع فولادی به صفحه قیمت لوله داربست در سایت آهن آپ مراجعه کنید.

لوله گاز

نوعی لوله سیاه درزدار است که از آن در ساختمان‌سازی و بخش تأسیسات استفاده می‌شود. اگر در صنعت ساختمان‌سازی فعالیت دارید، می‌توانید در صفحه قیمت لوله گاز ، قیمت انواع لوله گاز روکار و توکار کارخانه‌های سپاهان و کچو را ببینید.

قیمت لوله آهنی سیاه

لوله صنعتی

لوله های سیاه با سایز بزرگ که کاربرد آن‌ها انتقال حجم زیادی از سیالات است در این گروه جا می‌گیرند. ضخامت این لوله‌ها معمولاً 2، 2.5 و 3 میلی‌متر و قطر آن‌ها تا 50 میلی‌متر و بیشتر هم می‌رسد. برای اطلاع از نرخ این سری از لوله ها می‌توانید به قیمت لوله صنعتی در آهن آپ مراجعه کنید.

لیست قیمت لوله سیاه را چگونه استعلام کنیم؟

شما می‌توانید در جدول‌های لوله صنعتی جباری ، لوله صنعتی سپاهان ، لوله صنعتی ضخامت 2 ، لوله صنعتی ضخامت 2.5 اصفهان ، لوله صنعتی ضخامت 2.5 یاران ، لوله صنعتی ضخامت 3 ، لوله صنعتی یاران ، لوله گاز توکار کچو ، لوله روکار سپاهان و لوله گاز روکار کچو ، قیمت لوله سیاه را در انواع مختلف ببینید.

همکاران ما در بخش فروش آماده هستند تا به شما برای استعلام، مقایسه و خرید به قیمت لوله سیاه درزدار و سایر مقاطع فولادی کمک کنند. کافی است با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

چرا خرید لوله سیاه از آهن آپ به‌صرفه است؟

آیا مشاوره با کارشناسان فروش آهن آپ رایگان است؟

آیا هزینه ارسال بار به قیمت لوله سیاه اضافه می‌شود؟

آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو