پروفیل 40*80 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 40*80 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
پروفیل 60*60 ضخامت 2 قهرمان فولاد آریا بدون تغییر باقی ماند.
از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت لوله گالوانیزه گلخانه اصفهان

برند تولید کننده
  • همه برند ها
  • قیمت لوله گالوانیزه سپاهان
  • قیمت لوله گالوانیزه سپاهان 2.5
  • قیمت لوله گالوانیزه سبک
  • قیمت لوله گالوانیزه سنگین
  • لوله گالوانیزه ضخامت 3
سایز محصول
  • همه سایز ها

لوله‌ گالوانیزه در دو نوع لوله گالوانیزه فولادی و لوله گالوانیزه آهنی تولید می‌شوند. قیمت لوله‌های گالوانیزه فولادی به دلیل ضخامت بیشتر و مقاومت بالاتر، از لوله‌های گالوانیزه آهنی بیشتر است. در حال حاضر در محدود قیمت 55,300 تومان می باشد. برای استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه گلخانه اصفهان با کارشناسان آهن آپ تماس بگیرید.

آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 60.3 "2
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ½-1 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 48.3 ½ - 1
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 42.2 ¼ - 1
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 33.4 "1
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 26.7 "3/4
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 اینچ 6 2 کارخانه اصفهان 21.3 ½
۰۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
55,300 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول طول (m) محل بارگیری ضخامت (mm) قطر (mm) قطر (inch) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ½-1 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 48.3 ½ - 1
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر ¼-1 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 42.2 ¼ - 1
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 3/4 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 26.7 "3/4
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 2 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 60.3 "2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1/2 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 21.3 ½
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه سپاهان ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 1 اینچ 6 کارخانه اصفهان 2.5 33.4 1"
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 88.9 "3 27.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 73 "½ - 2 22.8
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 26.7 "3/4 9
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 21.3 ½ 8
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 101.6 "31/2 31.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 60.3 "2 19
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 48.3 "11/2 15.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 42.2 "11/4 13.7
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر 6 2 کارخانه تهران 33.4 "1 10.2
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۲۷. ۰۳. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 114.3 "4 43.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 88.9 "3 34.1
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 73 "½ - 2 28
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 26.7 "3/4 11
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 21.3 ½ 9.3
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 141.3 "5 53.6
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 101.6 "31/2 39.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 60.3 "2 23.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 48.3 "11/2 19
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 42.2 "11/4 16.7
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر 6 2.5 کارخانه تهران 33.4 "1 13.5
۱۶:۰۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
61,685 تـــومـان
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3
آخریـن بروزرسانی
۲۹. ۰۲. ۱۴۰۳
عنوان محصول طول (m) ضخامت (mm) محل بارگیری قطر (mm) قطر (inch) وزن ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ (kg) تاریخ بروز رسانی
قـیمــت (بدون ارزش افزوده)
میزان نوسانخرید و چارت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 88.9 "3 40.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 73 "½ - 2 33.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 60.3 "2 27.8
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 48.3 "11/2 22.6
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 42.2 "11/4 19.9
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 33.4 "1 16
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 26.7 "3/4 13.2
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 21.3 ½ 10.7
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 141.3 "5 63.5
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 114.3 "4 51.7
تماس بگیرید
ثابت
لوله گالوانیزه ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر 6 3 کارخانه تهران 101.6 "31/2 46.2
تماس بگیرید
ثابت

قیمت لوله گالوانیزه ، قیمت لوله گالوانیزه گلخانه ، قیمت لوله گالوانیزه اصفهان ، قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ و 4 اینچ ، قیمت لوله گالوانیزه سبک تولیدی کارخانه‌های مختلف را می‌توانید در جدول‌های بالا بینید و مقایسه کنید. اگر برای خرید لوله گالوانیزه موردنظر خود به راهنمایی تخصصی نیاز دارید، با شماره 03138030000 تماس بگیرید و با کارشناسان آهن آپ در مورد نکات مهم قیمت لوله صحبت کنید.

قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه در هفته گذشته چگونه تغییر کرد؟

قیمت لوله گالوانیزه به دلیل تغییر میزان تقاضا، نوسان قیمت مواد اولیه، دلار و… ثابت نیست. شما می‌توانید با لمس آیکون نمودار قیمت لوله گالوانیزه امروز برای لوله گالوانیزه 2 اینچ ، 2.5 اینچ و 3 اینچ از کارخانه سپاهان را ببینید.

شما می‌توانید برای خرید دیگر مقاطع فولادی و گالوانیزه موردنیاز خود به بخش

قیمت لوله گالوانیزه گلخانه به چه عواملی وابسته است؟

قیمت روز آهن نیز مانند سایر مقاطع گالوانیزه و فولادی به عوامل مختلفی وابسته است. از مهم‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت لوله گالوانیزه باید به موارد زیر اشاره کنیم:

صادرات و واردات لوله گالوانیزه

صادرات و واردات اثرات غیرمستقیم مختلفی بر قیمت لوله گالوانیزه دارد. مهم‌ترین تأثیر این فاکتورها، تغییر میزان عرضه و تقاضاست. با صادرات لوله گالوانیزه، میزان عرضه کم‌تر می‌شود و قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کنند. واردات میزان دسترسی و عرضه را افزایش می‌دهد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

خرید لوله گالوانیزه

باتوجه‌به وجود عوامل مختلف مؤثر بر قیمت لوله گالوانیزه ، بهتر است برای خرید لوله گالوانیزه از افراد متخصص مشاوره بگیرید و خریدهای خود را به‌صورت عمده و در زمان‌هایی با تقاضای پایین انجام دهید. آهن آپ با پشتوانه بیش از 30 سال فعالیت موفق در بازار آهن آلات ایران، با آموزش یک تیم متخصص از کارشناسان، آماده است تا شما را برای خریدهای طلایی راهنمایی کند. کافی است با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

علت تفاوت قیمت لوله گالوانیزه سرد و قیمت لوله گالوانیزه گرم چیست؟

گالوانیزاسیون به روش سرد معمولاً در کارگاه‌ها انجام می‌شود. برای گالوانیزاسیون سرد، نمک فلز روی به‌صورت یک الکترولیت اسیدی در سطح لوله قرار می‌گیرد. ضخامت فلز روی قرار گرفته بر لوله در این روش حدود 20 میکرو‌متر است. متاسفانه لایه گالوانیزه ایجاد شده با روش سرد به راحتی با یک خراش عمیق خراب می‌شود و لوله در معرض پوسیدگی قرار می‌گیرد.

گالوانیزاسیون گرم به فضای زیادی نیاز دارد و معمولاً در کارخانه‌ها انجام می‌شود. در این روش، لوله در یک استخر از فلز روی مذاب غوطه‌ور می‌شود تا لوله گالوانیزه شود. فلز روی قرار گرفته در سطح لوله ضخامتی بین 40 تا 120 میکرومتر دارد و ماندگاری بیشتری دارد. ضخامت بیشتر و ماندگاری زیاد، باعث شده تا لوله‌های گالوانیزه شده با روش گرم  عمر طولانی‌تر و البته قیمت بیشتری داشته باشند. قیمت لوله گالوانیزه سرد در بازار مناسب‌تر است؛ به همین دلیل شما می‌توانید این سری از لوله های گالوانیزه را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنید.

لوله گالوانیزه گلخانه

لوله گالوانیزه گلخانه به روش گرم گالوانیزه می‌شود؛ چون باید عمر مفید بالایی داشته باشد. برای تولید لوله گالوانیزه گلخانه از لوله سیاه درزدار استفاده می‌شود. شما می‌توانید لوله گالوانیزه گلخانه را در جدول‌های قیمت لوله گالوانیزه 2.5 و قیمت لوله گالوانیزه گلخانه بخوانید.

بهترین مرکز برای خرید لوله گالوانیزه کدام آهن فروشی است؟

در بازار آهن آلات و مقاطع گالوانیزه ایران، مراکز مختلفی در حال فعالیت هستند. برای انتخاب بهترین مرکز خرید لوله گالوانیزه توصیه می‌کنیم به سابقه فعالیت، به‌روز بودن قیمت‌ها، امکان استعلام لیست قیمت از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی توجه کنید. مراکز معتبر فروش آهن آلات معمولاً همه این امکانات را در اختیار خریداران قرار می‌دهند.

خرید لوله گالوانیزه ، سریع و ساده از آهن آپ

آهن آپ یکی از مراکز فروش مقاطع آهنی، با پشتوانه بیش از سه دهه فعالیت موفق، آماده است تا شما را برای داشتن بهترین تجربه خرید لوله گالوانیزه همراهی کند. شما می‌توانید برای استعلام قیمت روز لوله گالوانیزه به جدول‌های بالا مراجعه کنید.

برای اطلاع از قیمت لحظه ای آهن آلات هم کافی است به ما در پیام‌رسان‌های تلگرام، ایتا، روبیکا پیام دهید یا با شماره 03138030000 تماس بگیرید.

لوله های گالوانیزه موجود در جدول‌ها گالوانیزاسیون گرم هستند یا سرد؟
بهترین کارخانه تولید لوله گالوانیزه کدام است؟
لوله گالوانیزه گلخانه بهتر است گالوانیزاسیون سرد باشد یا گرم؟
چرا خرید لوله گالوانیزه از آهن آپ به‌صرفه است؟
ثبت دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

ثبـت

اولین کامنت را شما بنویسید
آهن آپ خرید آنلاین آهن آلات
راه های ارتباطی جستجو