از کارشناسان آهن آپ مشاوره تخصصی بگیرید 03138030000
جستجو
جستجو های مرتبط اخیر
پروفیل
میلگرد
نبشی
ورق
تیرآهن
مفتول
برای دریافت نتیجه در کادر بالا جستجو کافیست کلمه کلیدی مورد نظرتان را وارد نمایید
در حال مشاهده

قیمت میلگرد آجدار

برند تولید کننده
 • همه برند ها
 • قیمت میلگرد هشترود
 • قیمت میلگرد پارس آرمان
 • قیمت میلگرد A3 کویر کاشان
 • قیمت میلگرد A3 کویر کاشان انبار
 • قیمت میلگرد اروند
 • قیمت میلگرد ذوب آهن
 • قیمت میلگرد A4 کویر کاشان
 • قیمت میلگرد آریا ذوب
 • میلگرد A2 کویر کاشان
 • قیمت میلگرد صبح پارسیان
 • میلگرد جهان فولاد غرب
 • قیمت میلگرد a4 ذوب آهن
 • قیمت میلگرد ذوب آهن
 • قیمت میلگرد اصفهان
 • قیمت میلگرد زاگرس
 • قیمت میلگرد ابرکوه یزد
 • قیمت میلگرد نیشابور
 • میلگرد ابهر
 • میلگرد ظفربناب
 • قیمت میلگرد شاهین بناب
 • قیمت میلگرد بافق
 • میلگرد آناهیتا گیلان
 • میلگرد آریان فولاد
 • قیمت میلگرد فولاد یزد احرامیان
 • میلگرد جهان فولاد سیرجان
 • قیمت میلگرد راد همدان
 • قیمت میلگرد فایکو ساری
 • قیمت میلگرد تیکمه داش
 • قیمت میلگرد ذوب و نورد کرمان
 • میلگرد کیان فولاد ابهر
 • قیمت میلگرد قائم
 • میلگرد خرمدشت
 • قیمت میلگرد امیرکبیر
 • میلگرد آتیه خلیج فارس
 • میلگرد هیربد
 • میلگرد کوثر اهواز
 • قیمت میلگرد میانه
 • قیمت میلگرد شاهرود
 • قیمت میلگرد سیرجان
سایز محصول
 • همه سایز ها
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز سایز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 25 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 25 کیلوگرم
۱۰:۴۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
24,850 تـــومـان
4 %
905 تـــومـان

میلگرد 12 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۰:۴۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
24,850 تـــومـان
4 %
905 تـــومـان

میلگرد 8 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,130 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,120 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,120 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,500 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,500 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
21,500 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,855 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 هشترود

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,855 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 12 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۲
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,130 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۰
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,130 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۸
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۲
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,385 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 پارس آرمان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۰
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,385 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 40 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 36 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 30 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 9 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,400 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,590 تـــومـان
ثابت

میلگرد 32 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,845 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,035 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,220 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع محل بارگیری آنالیز واحد حالت سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 9 متری ۱۶
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,865 تـــومـان
ثابت

میلگرد 36 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,865 تـــومـان
ثابت

میلگرد 40 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,865 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۸
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
25,045 تـــومـان
ثابت

میلگرد 32 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۳۲
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 30 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری
۱۳:۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,865 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۲۲
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۲۰
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری 18
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۶
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری 14
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۲
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,495 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 کویر کاشان

شاخ آجدار انبار اصفهان A3 کیلوگرم شاخه 12 متری ۱۰
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,680 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۱۵. ۱۱. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۳۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 28 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 22 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 18 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 18
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 16 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۶
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 12 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 10 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۰
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 25 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 20 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۰
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,110 تـــومـان
80 تـــومـان

میلگرد 14 فولاد اروند

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 14
۱۵:۵۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,175 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع آنالیز واحد محل بارگیری حالت سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری ۳۲
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
20,950 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
20,950 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
20,950 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 14
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
20,950 تـــومـان
100 تـــومـان

میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری ۲۲
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
20,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری ۲۰
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
20,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری 18
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
20,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری ۱۶
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
20,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان نرمال

شاخ آجدار A3 کیلوگرم کارخانه و انبار شاخه 3 تا 11 متری ۱۲
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,260 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 40 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A4 کیلوگرم
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 36 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A4 کیلوگرم
۱۳:۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 32 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,220 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 کیلوگرم
۱۶:۲۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,220 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت سایز محل بارگیری آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 30 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری 30 کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,950 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری 28 کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,950 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری 25 کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,140 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,140 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,140 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,410 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 آریا ذوب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,410 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 8 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۸
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,310 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۲
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,760 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 کویر کاشان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۰
۱۶:۲۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,945 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 20 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 18 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 14 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 14
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 10 صبح پارسیان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم ۱۰
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز سایز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 25 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 25 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
23,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۰۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,800 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,390 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 جهان فولاد غرب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,665 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان A4

تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 36 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3
۱۵:۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
22,570 تـــومـان
ثابت

میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,570 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,830 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,380 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,110 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,930 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,930 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,850 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,750 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,220 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم ۳۲
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,480 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,020 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,520 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم ۲۲
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,520 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم ۲۰
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,290 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم 18
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,290 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم ۱۶
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,300 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم 14
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,120 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان

شاخ آجدار شاخه 12 متری انبار A3 کیلوگرم ۱۲
۱۶:۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
24,400 تـــومـان
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری سایز آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 40 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان

میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 36 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان

میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان

میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 30 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان

میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 28 A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان

میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه 25 A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,015 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,015 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,015 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,380 تـــومـان
1 %
280 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۳۲
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۲
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۰
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 18
۱۶:۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,370 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۶
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,460 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 14
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,460 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۲
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,365 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 ابرکوه یزد

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۰
۱۵:۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
21,370 تـــومـان
5 تـــومـان
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۳۲
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,670 تـــومـان
ثابت

میلگرد 28 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
21,285 تـــومـان
ثابت

میلگرد 25 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 22 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 20 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 18 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 18
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 14 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم 14
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 10 نیشابور

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۱۰
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت سایز محل بارگیری آنالیز واحد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 28 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری 28 کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,080 تـــومـان
50 تـــومـان

میلگرد 25 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری 25 کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 22 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 20 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 18 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,730 تـــومـان
ثابت

میلگرد 16 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۵:۵۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
20,730 تـــومـان
ثابت

میلگرد 14 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 12 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,080 تـــومـان
50 تـــومـان

میلگرد 12 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 10 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۳:۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
24,080 تـــومـان
50 تـــومـان

میلگرد 10 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
22,210 تـــومـان
ثابت

میلگرد 8 سیادن ابهر

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
23,220 تـــومـان
ثابت
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۳۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 28 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 28 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 25 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 25 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 22 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 22 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۲۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 20 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 20 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۲۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 18 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 18
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 18 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 18
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 16 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۶
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 14 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 14
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 14 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 14
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A4 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 12 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۲
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 10 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 ۱۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 10 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۱۰
تماس بگیرید
ثابت

میلگرد 8 ظفر بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A2 ۸
تماس بگیرید
ثابت
آخریـن بروزرسانی
۰۵. ۱۲. ۱۴۰۲
عنوان محصول نوع حالت محل بارگیری آنالیز واحد سایز میلگرد تاریخ بروز رسانی قـیمــت میزان نوسان خرید و چارت

میلگرد 32 شاهین بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم ۳۲
۱۳:۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
22,900 تـــومـان
1 %
150 تـــومـان

میلگرد 28 شاهین بناب

شاخ آجدار شاخه 12 متری کارخانه A3 کیلوگرم
۱۶:۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵