جستجو
بستن
در حال مشاهده شاهین بناب
بارگیری
سایز
شاهین بناب
آخریـن بروزرسانی ۲۶ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
11112 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11109 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۷ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11106 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11092 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۴ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11087 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۸ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11076 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11070 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۰۳ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11060 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۹ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,840
11050 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۶ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
11045 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۱:۵۵ ۲۶ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
شاهین بناب مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن