جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد زاگرس
بارگیری
سایز
میلگرد زاگرس
آخریـن بروزرسانی ۲۳ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
10420 کارخانه 40 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۷ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10418 کارخانه 36 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
10416 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10414 کارخانه 30 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۳۱ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10412 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۸ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10410 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۵ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10408 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۲ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10406 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۲۰ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10404 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۶ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
10402 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۶:۱۳ ۲۳ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,745
مشاهده بیشتر
میلگرد زاگرس مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن