جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد قائم
بارگیری
سایز
میلگرد قائم
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12037 کارخانه 32 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12029 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۶ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12024 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12019 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12013 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۵۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12008 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
12003 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
11998 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,925
11992 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۰:۴۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,295
میلگرد قائم مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن