جستجو
بستن
در حال مشاهده میلگرد کیان فولاد ابهر
بارگیری
سایز
میلگرد کیان فولاد ابهر
آخریـن بروزرسانی ۳۰ . ۰۵ . ۱۴۰۲
کد نام محصول بارگیری سایز آنالیز نوع حالت تــاریــخ بـروزرســــــانی نوسانات تــومـــان نمودار استعلام
12188 کارخانه 28 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12182 کارخانه 25 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۵ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12179 کارخانه 22 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۳ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12177 کارخانه 20 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۳۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12175 کارخانه 18 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۹ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12173 کارخانه 16 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۷ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12171 کارخانه 14 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۴ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 21,830
12169 کارخانه 12 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۲ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
12167 کارخانه 12 A2 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۲۰ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 22,020
12165 کارخانه 10 A3 شاخ آجدار شاخه 12 متری
۱۲:۱۸ ۳۰ . ۰۵ ۱۴۰۲
0 0
مشاهده بیشتر
میلگرد کیان فولاد ابهر مشاهده بیشتر
ماشین حساب محاسبه وزن
قطر
طول
تعداد
0 کیلوگرم
نمودار تغییرات میلگرد آجدار میانه شاخه
بازه زمانی
بستن